keskiviikko 25. syyskuuta 2013

Tietoinen valhe


Väestön ikääntyminen on tietoinen valhe!

Edelleen meiltä salataan tietoa siitä mihin perustuu väite väestön ikääntymisestä. Ennusteen tekijät eivät yksinkertaisesti kehtaa tai uskalla kertoa kuinka yksinkertaisesta hommasta siinä on kyse. Tilastokeskus on antanut monta selvitystä siitä, mistä ennustettu eläköityminen tulee. Kaikki vastaukset ovat olleet puuta heinää. Se selittyy sillä, että se on suuri laajalle vaikuttava bisnes. Se perusteella voi väittää, että ennustetta eivät tehneet ennustajaeukot vaan arvostetut huijarit, joita myös muut laitokset ja valtamedia uskovat. Kukaan ei myönnä totuutta – ei korppi korpinsilmää noki!

Vuoden 2009 ennusteen jälkeen Tilastokeskus on määrätietoisesti salannut sen, millä perusteella se väittää väestön ikääntyvän. Sama linja jatkuu edelleen. Tilastokeskus ilmoitti 12.9.2013, että ”Saatte vastauksen esittämäänne kysymykseen heti, kun myönnätte” omien laskelmienne virheet. Joku on saanut Tilastokeskuksen kuvittelemaan, että kansalaiset ovat vastuussa sille vaikka asian luulisi olevan täsmälleen päinvastoin. Kaiken lisäksi se vaatii korjaamaan laskelmia, joita se ei ole edes nähnyt!   

Ennuste on harkittu huijaus. Siitä on paljastavana esimerkkinä väestön kokonaiskehitys. Kaudella 1901–2010 syntyi 8 316 066 lasta, joista kuolee ja muuttaa pois maasta 2 940 790 (35,4 %) joten kauden lopussa oli elossa ja maassa 0-64 vuotiaina 4 434 232 (53,3 %) ja 65 vuotta täyttäneinä 941 041 (10,3 %), 17,6 % väestöstä. Väkiluku oli 5 375 276.

Tästä alkaa huijaus.

Kaudella 1931–2040 ennusteen mukaan kantaväestöön syntyy 7 716 066 lasta, kuolee ja muuttaa pois maasta 2 519 334 (32,7 %). Poismuuttajien korvaamiseksi lukuun lisätään maahanmuuttajat, jonka jälkeen poistuma on enää 1 731 089 (22,6 %). Näin kauden lopussa olisi elossa ja maassa 0-64 vuotiaina 4 418 447 (57,21 %) ja 65 vuotta täyttäneitä, 1 566 530 (20,3 %) 26,2 % väestöstä. Väkiluku olisi 5 984 977. 

Vuonna 2040 olisi 65 vuotta täyttäneitä kantaväestöstä 778 285. Kun maahanmuuton buumi alkaa 2011, niin 2040 maahanmuuttajia olisi maassa ja elossa em. 788 245, jotka Tilastokeskus on merkinnyt väestötilastossa 65 vuotta täyttäneisiin. Se on toinen kirjaus, sillä ensimmäinen tehtiin poismuuttaneiden korvaukseksi. 

Maahanmuuttajat pitää ulkoa tulleina kirjata vain yhden kerran suoraan ikänsä mukaiseen väestön ikäluokkaan. Lisäksi menetykseksi olisi pitänyt kirjata vuoden 1976–2040 maasta pois muuttavat. Jos vuosittaiset poismuutot supistuvat puoleen, heitä olisi 520 000. Ne on jätetty kokonaan pois laskuista. Kun heidät otetaan mukaan, väestömäärä olisi 5 464 977. Jos taas maahanmuuttajien määrät ja ikärakenne pysyvät nykyisellään, niin vuonna 2040 heistä on 65 vuotta täyttäneinä vain 145 045. Sen jälkeen maassa olisi yli 64 vuotiaita yhteensä 923 330 henkeä, 16,9 % väestöstä.

Tämä taivaisiin ulottuva eläköitymishuijaus kattaa koko ennustekauden. Vuonna 2020 yli 64 vuotiaita maanmuuttajia olisi 307 tuhatta, 2030 mennessä 506 tuhatta, 2040 mennessä 788 tuhatta, 2050 mennessä 764 tuhatta ja lopulta vuonna 2060 heitä olisi maassa ja elossa 890 tuhatta!

Tilastokeskuksen ennusteessa on kolme dramaattista virhettä; 1) Maahanmuuttajat 788 245 on laskettu Suomessa syntyneisiin. 2) Väestön määrästä on vähennetty oikeat 0-14 ja 15–64 vuotiaat. Jäännös on 65 vuotta täyttäneitä 1 566 530, jossa ovat mukana maahanmuuttajat. 3) Maastamuuttoa vuoden 1975 jälkeen ei ole lainkaan tilastoitu eikä arvioitu.  Kaiken tämän jälkeen ja kun Tilastokeskus ei kerro mistä tulevat vuoden 2040 yli 64 vuotiaat, sen ennuste näyttää harkitulta huijaukselta, ellei suoranaiselta petokselta.

Virheellisen ennusteen vuoksi ei ole noteerattu myöskään sitä, että jos maahanmuuttajia tulee ennustetut määrät, työvoima lisääntyy. Samaan aikaa tuotannon hidas kasvu vähentää työn määrää ainakin 500 miljoonaa työtuntia – 280 000 työvuotta.

Kaikki poliitikot ja virkamiehet puuhastelevat säästöjä julkiselle taloudelle ja vakuutusyhtiöille sote- ja kuntauudistusten sekä työurien ja eläkeiän alarajan sekä eläkemaksujen nostamisen kanssa. Siksi on säästettävä ja ulkoistettava. Siksi on parannettava kilpailukykyä alentamalla yritysten veroja ja maksuja sekä tekemällä palkkoja nollatupoja. Se on mahtavaa bisnestä, joka ei siedä minkäänlaisia keskusteluja valtion ja kuntien tulojen lisäämisestä. Se ei siedä keskustelua verojen kiertämisen estämisestä eli niin sanotun verosuunnittelun kieltämisestä. Se ei siedä edes keskustelua kelamaksujen ja omaisuusveron palauttamisesta tai aiheellisesta kunnallisverotuksen muuttamista progressiiviseksi.     

Väestöennusteet ovat osa mahtavaa bisnestä, jolla saattaa olla (on) eliniän pidentymistä hidastava tai peräti elinikää lyhentävä vaikutus. Oli miten tahansa, niin pitkällä aikavälillä väestö ei ikäänny, vaan nuorenee, sillä viimeinen suurista ikäluokista täyttää 65 vuotta jo vuonna 2014.

Väärää ennustetta eivät hoitaneet ennustajaeukot, kuten on aiemmin epäilty, vaan huijarit, joita kaikkien on uskottava ja halukkaasti myös uskovat sillä korppi ei korpin silmää noki. Virhettä Tilastokeskus ei tunnusta suurin surminkaan, sillä sitä se ei ole tehnyt. Se on toiminut tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Se pitää Pontius Pilatuksen tavoin itsepintaisesti kiinni siitä ”minkä kirjoitin sen kirjoitin” – bisnes velvoittaa!

Kai Kontturi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.