perjantai 2. helmikuuta 2018

Umpikujaan


VAUHDILLA UMPIKUJAAN  
 
Tämä nykyinen kapitalistinen järjestelmä perustuu tuotantopääomien yksityisomistukseen ja siitä seuraavaan työläisten työn tulosten, lisäarvon anastukseen samalla, kun työn tuottavuus paranee ja työ vähenee. Se ajaa yhteiskunnan umpikujaan. Sen lykkääminen tuonnemmaksi tuotetaan kattavia ja järjestelmällisiä valheita. Kapitalismi elää valheiden varassa, mutta ihmiset eivät tunnista heille vakaissa tuumin syötettyä roskaa.

Valheiden suossa bkt on ihan oma lukunsa. Se on pelkkä tilastokokoelma, joka piilottaa julkisuudelta kapitalisteille tärkeitä tietoja. Tuloslaskelman mukaan (sitä Tilastokeskus ei tee) vuonna 2016 työn arvo oli 234,3 miljardia, josta sotu ja julkinen talous ottivat 91,6 miljardia euroa. Siksi nettopalkaksi jäi 39,7 miljardia ja kapitalistit kahmi itselleen 103 miljardia euroa. Tätä jyrkkää luokkajakoa kapitalistit eivät suurin surminkaan halua näkyviin. Sama piilottamisen idea jatkuu henkilöiden virallisessa tulotilastossa, jotka on siirretty Tilastokeskukselle. Sen ylin tuloluokka on 100 000 euroa, kun verottajalla se on 300 000 euroa. Muutoksen ansiosta suuret tulot jäävät piiloon.

Tilastokeskus tekee kaikkensa, että maan luokkaluonne pysyy piilossa. Sen rakentaman uuden tilastoinnin mukaan vuositulojen ylin tuloluokka on vaatimaton 100 000 euroa. Siinä tulo oli keskimäärin 15 741 euroa kuukaudessa. Verotilastojen mukaan ylin tuloluokka on 300 000 euroa, jossa keskimääräinen bruttotulo oli 65 257 euroa kuukaudessa. Saajia oli 5 364 henkeä, muodostaa kapitalismin kovan ytimen Heidän lisäksi 100000-300000 euroa saavia on 76 194 henkeä. Heidän bruttotulonsa oli 12 256 euroa kuukaudessa. Nämä 81 558 henkeä, 1,7 % tulonsaajista sanelee mihin suuntaan taloudessa mennään.

Tulotilaston alapäässä alle 55 000 euroa saajia oli 4,3 miljoonaa, 90,7 % kaikista tulonsaajista. Heillä keskimääräinen bruttotulo oli 1 861 euroa kuukaudessa.

Karkeasti ottaen tässä näyttää kulkevan tulojen mukaan perusluokkien raja, luokkaraja, jonka eri puolilla olevien edut ovat sovittamattomassa ristiriidassa keskenään.

Näiden ääripäiden, alle 55 000 ja yli 100 000 euroa välissä ovat luokattomat väliryhmät, joiden tulo oli keskimäärin 5 907 euroa kuukaudessa ja saajia 365 075 henkeä, 7,6 % kaikista tulonsaajista. Tämä joukko jakaantuu jatkuvasti ylös ja alas. Tämän monenkirjavan joukon edut ovat usein keskenäänkin ristiriitaiset. Pitkällä aikavälillä heistä ani harva pääsee suurempiin tuloihin, useimmat vajoavat alas.

Ristiriita näkyy myös siinä, että toimeentulon kannalta verotus sortaa heikompia. Ylimmässä tuloluokassa bruttotulosta vähennettiin verotonta tuloa 5 215 euroa, jonka jälkeen keskimääräinen verotettava tulo oli 60 042 euroa. Tässä veroaste oli 38,0 % joten nettotulo oli 37 240 euroa kuukaudessa. Tuloluokassa, jossa tulo oli alle 2 917 euroa kuukaudessa, saajia oli 3,4 miljoonaa. Keskimääräisessä bruttotulossa oli verotonta tuloa 7 euroa joten verotettava tulo oli 1 407 euroa ja veroaste 14,9 %. Sen jälkeen nettotulo oli 1 194 euroa kuukaudessa. Se on ylimmän tuloluokan nettotulosta 3,2 %!

Että tässä saataisiin jonkinasteista tuloerojen tasoitusta, olisi tehtävä kaiken kattava verouudistus. Siinä laskettaisiin kaikki tulot yhteen ilma minkäänlaisia krumeluureja ja tulot verotettaisiin progressiivisesti niin, että tuloluokka alle 2917 euroa säilyisi ennallaan, mutta seuraava olisi 25 %, sitä seuraava 35 % ja seuraavat aina kymmenen prosenttiyksikköä lisää. Silloin ylimmässä tuloluokassa veroaste olisi 75 %. Näin ylimmän tuloluokan nettotulo olisi 15 010 euroa, johon verraten alimman tuloluokan nettotulo olisi 8,0 %.      

Verojärjestelmä uudistus toisi vuodessa julkisen talouden kassaan 6,6 miljardia euroa. Aiemmin on jo todettu, että jos yritysvero palautettaisiin vuoden 1990 tasolle, verotulot lisääntyisivät 7,0 miljardia euroa.

Verotuksen muutokset eivät horjuttaisi hyvätuloisten toimeentuloa, mutta se siirtäisi myöhemmäksi järjestelmän nopean joutumisen lopulliseen umpikujan. Tuotantopääomien yksityinen omistus ja työläisten työn tulosten anastus, johtaa koko kansan kurjistumiseen. Jonain päivänä kansa huomaa, että kapitalismi elää loputtomien valheiden varassa. Siitä väistämättä seuraa luokkien yhteentörmäys.
 
Kai Kontturi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.