maanantai 14. toukokuuta 2018

Marx ja kapitalismi


MARX JA KAPITALISMI

Marx ja Engels yhteiskunnallisissa ja filosofisissa tutkimuksissa totesivat, että ihmiskunnan kehityksen on aikojen alusta ja ihmisten tahdosta riippumatta määrännyt tuotantovoimien kehitys eli ihmisen kyky tuottaa hyödykkeitä. Se on puolestaan vaikuttanut tuotantosuhteiden muutoksiin eli ihmisten asemaan tuotannossa.

Marx ja Engels totesivat, että ihmiskunnan kehitys tapahtuu alusta asti hamaan tulevaisuuteen ihmisen tahdosta riippumatta dialektisen ja historiallisen materialismin lakien mukaan; tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden kehityksenä. Aina, kun tuotantosuhteet muuttuvat tuotantovoimien kehityksen jarruksi ne muuttuvat. He kuitenkin totesivat, että vaikka kehitys tapahtuu luonnon lakien tapaan, siinä on yksi poikkeus, sillä ihmiset voivat niin halutessaan tietoisesti muuttaa kehitystä jarruttavia tuotantosuhteita.    

Aikojen alussa vallitsi matriarkaalinen yhteisö, jossa naisten asema oli ensisijainen. Ihmisen osaamisen kehityksen seurauksena siirryttiin patriarkaaliseen yhteisöön, jossa miesten asema oli ensisijainen. Kun ihmiset vihdoin oppivat tuottamaan hyödykkeitä yli oman tarpeensa, se muutti myös tuotantosuhteet. Vahvat perheet alistivat heikommat omaisuudekseen. Syntyi orjanomistusyhteiskunta ja ensimmäinen riistosuhde.

Ajan kuluessa orjanomistajista tuli tuotantovoimien kehityksen este. Siksi orjanomistus loppui. Se korvattiin harvojen yksityisellä maanomistuksella, maaorjilla, vuokraviljelijöillä ja käsityöläisillä. Syntyi feodaalinen talousjärjestelmä. Se muuttui tavaratuotannon j palkkatyön esteeksi joten feodalismi korvattiin pankki- ja tavaroita tuottavalla pääomalla. Ajan kuluessa feodalismi korvattiin kapitalismilla, joka aikanaan korvataan uusilla tuotantosuhteilla.

Karl Marxin syntymästä on kulunut 200 vuotta, mutta se ja itse Marx ovat Somessa saaneet vain vähän huomiota osakseen. Se on hieman hämmentävää. Näin siitä siksi, että englantilaisen BBC:n maaliskuussa 1999 järjestämässä yleisöäänestyksessä Marx sai kunnian maailman vuosituhannen suurimpana ajattelijana. Toinen vastaava äänestys järjestettiin elokuussa 2005. Silloin Marx nimitettiin maailman kaikkien aikojen suurimmaksi filosofiksi.

Suomessa Marx tunnetaan huonosti paitsi filosofina myös ja ennen kaikkea kapitalismin tutkijana. Suomessa on kyllä joukko, joka nimittää itseään tai jota nimitetään marxilaisiksi. Todellisuudessa he ovat erikoisuutta tavoittelevaa joukkoa tai joukkoa, joka elää pelkkien Marx-kuvitelmien varassa. Nämä ”marxilaiset” ovat Marxi-tutkimusten kannalta tietoisesti tai tietämättään hyödyttömiä elleivät suorastaan vahingollisia.

Tänään todelliset Marxin tuntijat ovat keskittyneet lähinnä filosofiaan siitä yksinkertaisesta syystä, että Marxin mukaan filosofien tehtävänä on maailman muuttaminen. Vakavasti otettavan marxilaisuuden ongelmana on, että Marxin ajattelua ei ole käytännössä todistettu. Marx tiesi, että ilman sitä kaiken maailman spekulaatiot ja vääristelyt ovat voimissaan. Siksi hän sanoi jo 27 vuotiaana, vuonna 1845, että ”Ihmisen täytyy todistaa käytännössä ajattelunsa totuus, ts. sen todellisuus ja voima, tämän puolisuus.”.

Pääoman I osa ilmestyi vuonna 1867 Marxin ollessa 50 vuotias. Sen jälkeen hän kirjoitti vielä 16 vuotta Pääoman II ja III osaa, joita hän ei ehtinyt tarkistaa lopulliseen asuun ja painokuntoon. Puhumattakaan, että hän olisi ehtinyt todistaa käytännössä niiden toimivuus. Itse asiassa on kummallista, että sitä ei ole kukaan muukaan tehnyt.

Lienee helppo huomata, että yleisesti käytössä oleva bruttokansantuote (bkt) on vain pelkkä tilastokokoelma. Se ei noudata hyvää kirjanpitotapaa. Lisäksi se on vain noin puolet tuotannosta, kun siitä on vähennetty välituote, mutta missä ja kuka sen on tuottanut, jäi vaille vastausta. Kukaan ei sitä tiedä!

Marxin mukaan kapitalismin ytimenä on arvolaki. Sen toimivuuden selvittäminen onnistui, kun kansantaloudesta tehdään hyvän kirjanpitotavan mukainen tuloslaskelma (Tulot: Kokonaistuotannosta vähennetään palkat, voitto, verot, sotu- ja muut pakolliset maksut jäännös on liikkuva pääoma [varastot]. Menot: Kokonaispääomasta vähennetään varastot, kulutus, viennin ja tuonnin erotus jäännös on pääoman muodostusta [so. muuta kuin tuotantopääomaa]). Se avasi mahdollisuuden jatkaa, kun saatiin näkyviin tuotantoprosessiin sijoitettu liikkuvan pääoman kierto, sen kuluminen, uusintaminen ja vähennys/lisäys.

Marxin teoriasta ei aiemmin ole tunnettu liikkuvaa pääomaa (varastojen arvo), joka on avain koko arvolain selvittämiseen. Ennen sitä ei selviä kumpikaan sen osista, ei yksikertainen uusintaminen eikä laajennetun ja kasautuvan uusintamisen pysyvä pääoma eikä sen lisäarvo. Liikkuva pääoma tuli näkyviin syntyi mahdollisuus ratkaista molempien uusiutumisten ongelmat ja edelleen koko kansantalouden sisältö.

Ensin yksinkertainen uusintaminen, joka on arvotuote. Sen teoreettisessa kaavassa on kokonaistuotanto (C’), liikkuva pääoma (C), palkat (v) ja lisäarvo (m). Vuoden 2016 tuloslaskelmassa olevat (miljardia euroa) arvot on tässä lisätty teoreettiseen kaavaan: C’395,1= C 204,4+ v 84,3+ m 106,4. Toiseksi on laajennettu ja kasautuva uusintaminen, tuotearvo. Siinä C on nyt kokonaistuotanto: C395,1=c160,8+v84,3+m150,0 ja lisäarvoon on siirtynyt liikkuvassa pääomassa oleva ilmainen lisätyö, jonka suhteellinen arvo on yhtä suuri kuin palkkojen osuus (21,3 %) kokonaistuotannosta. Tässä on huomattava, että vain pysyvä pääoma on kapitalistien ikiomaa pääomaa, jonka he ovat sijoittaneet tuotantoprosessin aineksiin, tavaravarastoihin.

Tässä vaiheessa palkoissa on mukana myös sellaiset jättipalkat (14,0 mrd.e), jotka ovat suuremmat kuin työn arvo työtunnissa, joten ne ovat kapitalistien itselleen ja kaltaisilleen jakama voittoa. Siksi ne on siirrettävä lisäarvoon, jonka suhdeluku (m/v*100) eli pakkatyöläisten riiston aste on 164,8/69,5*100=237,1 %.

Kasantaloudessa palkat (84,3) ja lisäarvo (150,0) joutuvat tämän jaon jälkeen vielä uudelleen ja lopulliseen jakoon verojen ja sotumaksujen sekä lisäarvon sisällön erittelyn vuoksi. Lopullisessa jaossa kaikki summat ovat nettomääräisiä. Lopullisen jaon jälkeen lisäarvon suhdeluku 103,0/39,7*100=259,4 %.       

Kokonaispääoman kierron selvittäminen vaatii, että laskelmiin otetaan mukaan myös tuotantovälineisiin sijoitettu pääoma. Vuoden 2015 lopussa sitä oli 492,0 miljardia euroa ja 2016 lopussa sitä oli 514,6 miljardia euroa, joten se kasvoi 4,6 %. Nämä tuotantovälineiden kulumiset ja lisäykset maksettiin lisäarvosta.        

Marx esitti myös, että kapitalistisessa tuotannossa vaikuttaa Voiton suhdeluvun laskutendenssin laki, joka lasketaan jakamalla lisäarvo kokonaispääomalla (m/C*100). Ennen vuotta 1990 voitonsuhdeluku liikkui tasolla 15–20 %. Sen jälkeen kasvu oli hurja, sillä vuonna 2001 se oli 28,6 %. Sen jälkeen ajoittain laski ja nousi niin, että 2007 se saavutti kaikkien laskenta-aikojen ennätyksen 29,3 %. Sen jälkeen se on taistellut laskua vastaan. Ajoittain se nousi, ajoittain laski. Vuonna 2016 se oli 164,8/675,4*100=24,4 %. Se on siis edelleen korkealla tasolla.  

Tässä on äärimmäinen tiivistelmä siitä kuinka Marxin arvolaki ja kapitalistisen talouden teoriat toimivat käytännössä. Demokraattinen Sivistysliitto DSL:n on kustantanut neljä aiempaa julkaisuani. Viimeistä tätä koko Marxin arvolain toimivuuden kattavaa todistusta DSL ei enää julkaissut. Kieltäytymisen ainoaksi syyksi kerrottiin, että sille ei ole kysyntää! Koko 65 vuotta kestäneen järjestöurani aikana kuulin moisen perustelun ensimmäisen kerran.

Tässä taisi käydä niin, että porvarillisten yliopistojen kasvattamat ”marxilaiset” säikähtivät. On sopimatonta, että joku ulkopuolinen todistaa Marxin ajattelun käytännössä totuudeksi, jossa on tämän päivän todellisuus ja voima, tämänpuolisuus. ”Marxilaiset” säikähtivät, kun Marxin arvolain selvittäminen konkreettisesti todistaa, että kapitalismi on synnyttänyt suuren suhteellisen liikaväestön ja on muuttunut kehityksen jarruksi. Kapitalismi on jo lähellä sitä hetkeä, kun tuotantosuhteet muutetaan tai muuttuvat vastaamaan tuotantovoimien kehitystä. Kapitalisteja pelottaa omaisuuksien ja vallan menetys!

Kaikesta huolimatta väitökseni julkaistiin Kommunistisen Liiton kustantamana viimevuoden joulukuussa nimellä ”Uuteen aikaan - Adam Smithistä Karl Marxiin”.

Kai Kontturi

 
Blogi: kaikontturi.blogspot.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.