maanantai 19. marraskuuta 2012

Väestöennuste 28.9.12


VÄESTÖ – IKÄÄNTYYKÖ?
Tilastokeskuksen uuden 28.9.2012 ennusteen mukaan kaudella 2010 – 2055 yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa huikeaan 1 688 462 eli 17,6 prosentista 28,5 prosenttiin väestöstä. Itse asiassa uusi ennuste on sama kuin aikaisempi vuoden 2009 ennuste, joka jo haiskahti älyttömältä. Uudessa ennusteessa on säilynyt sama vanha tunkkaisuus. 
Ennusteen mukaan vuoteen 2055 kuolleisuus laskee jyrkästi. Se jo tiedetään, että kaudella 1976–90 kantaväestölle syntyi 959 991 ja maahan muuttajille 58 186 lasta. Että ennuste toteutuisi, heistä jokaisen 1 018 177 pitäisi olla elossa 2055. Lisäksi 80 vuotta täyttäneitä pitäisi olla nykyiseen verraten 2,5 kertainen määrä 680 584.   

Vuonna 2010 maassa ja elossa oli 65–70 vuotiaita 56,8 prosenttia ikäkuokistaan. Ennusteen mukaan vuonna 2025 pitäisi vastaavan luvun olla 80,4 prosenttia, mutta vuonna 2040 ja siitä eteenpäin aina iankaikkisuuteen asti täydet 100 prosenttia. Ennusteen mukaan näyttää siis siltä, että kuolleisuus laskisi niin jyrkästi, että vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneet eivät kuole eivätkä poistu maasta ennen 79 vuoden ikää. Sen vuoksi myös 80 ja sitä vanhempien määrä kasvaisi jyrkästi.

Syntyvyys on vuoden 1950 jälkeen alentunut puoleen ja maastamuutto on ollut hurjaa. Mutta vaikka kuolleisuus ja maastamuutto laskisivat tuntuvasti, voi vuonna 2055 olla 65–79 vuotiaita 594 784 ja lisäksi 80 vuotta täyttäneitä 305 671 joten 65 vuotta täyttäneitä olisi vain 900 455. Tällä perusteella virallisessa ennusteessa olisi haamuja 788 007.

Eläkevakuutusyhtiöt ja niiden jatkuvasti kasvavista eläkerahoista hyötyvät ovat markkinoineet väestön ikääntymistä iät ja ajat. Perusteena ovat olleet vakuutusmatematiikka. Että rahastojen kasvattamiseen saataisiin vauhtia, niin nyt suurilla kansainvälisillä foorumeilla on sitouduttu väestön ikääntymisen vakuutteluun. Näin valtion virallisessa laitoksessa, Tilastokeskuksessa mukaan tehdystä ennusteesta on tullut virallinen totuus, jotka kaikkien on uskottava. kansainvälinen linja edellyttää, että väestön ikääntymistä ei saa aliarvioida eikä edes yrittää arvioida oikein joten nyt ikääntyminen yliarvioidaan ja ronskisti.

Ennusteet ovat aina ennusteita. Niistä ei kunnian kukko laula Tilastokeskukselle. Vuodesta 1934 tehdyt väestöennusteet ovat kaikki totaalisesti epäonnistuneet. Ennen sillä ei ollut väliä, mutta nyt, kun se eläkelakien muutosten vuoksi palvelee suoraan suurpääoman tarpeita, tilanne on toinen. Siksi kukaan ei uskalla asettaa ennusteita kyseenalaisiksi, vaikka ne ohjaavat sosiaali- ja eläke- sekä terveyden- ja sairaanhoidon politikkaa.
Väestön ikääntymisen perusteella kaikki kynnelle kykenevät vaativat uusia leikkauksia, kuntien yhdistämistä muutamiksi vahvoiksi peruskunniksi, jotka ylläpitäisivät vain muutamia toimivia, kilpailukykyisiä ja laadukkaita terveysasemia, vanhustentaloja, -koteja ja -hoitolaitoksia. Lisäksi yhtäällä vaaditaan lääkekorvauksista luopumista ja toisaalla työeläkemaksujen rajua korottamista.  
Jos väestö todella ikääntyisi, julkiset menot luontaisesti lisääntyisivät, joten tuloja pitäisi lisätä. Rahasta ei ole puutetta, mutta se on vain harvojen hallussa joten heidätkin olisi saatava mukaan pahoinvoinnin torjumiseen. Mutta ei, nyt tehdään päinvastoin. Esimerkiksi vuoden 2011 henkilöiden verotus laski alle 35000 euron tuloissa 0,7 prosenttiyksikköä, mutta viidessä korkeammassa tuloluokassa se laski 1,1–3,0 prosenttiyksikköä, mutta kuudennessa ylimmässä peräti 6,5 prosenttiyksikköä. 
Kaikki nämä uusimmatkin ikääntymisennusteet ja niistä seuraavat leikkaukset lisäävät kansan stressiä ja mm. alkoholin kulutusta. Heikon ja heikkenevän työllisyyden, sekä julkisten palvelujen heikentyminen leikkaavat elinmahdollisuuksia ja lyhentävät väestön elinaikaa. Hyvinvointia ja kansanterveyttä on rakennettu luokkatietoisen työväenliikkeen voimalla. Nyt kun luokkatietoisuus on hävitetty, porvaristo uskaltaa ennustaa päättömiä ja ohjata siitä saatavat säästöt kapitalistien kirstuihin!
Kai Kontturi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.